تبلیغات
ریاضی یعنی ...

محل برخورد نیمساز ها در مثلث

جمعه 20 دی 1392 11:06 ب.ظ

نویسنده : علیرضا سلمانی انباردان
ارسال شده در: جئوجبرا ،

در این فایل محل برخورد سه نیمساز مثلث بررسی می شود. با کلیک نمودن بر روی رأس های مثلث و تغییر مکان آن ها محل برخورد نیمساز ها نیز تغییر می کند.

جهت مشاهده بر روی تصویر زیر کلیک کنید.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 20 دی 1392 11:12 ب.ظ

محل برخور میانه ها در مثلث

جمعه 20 دی 1392 10:35 ب.ظ

نویسنده : علیرضا سلمانی انباردان
ارسال شده در: جئوجبرا ،

در این فایل محل برخورد سه میانه مثلث بررسی می شود. با کلیک نمودن بر روی رأس های مثلث و تغییر مکان آن ها محل برخورد میانه ها نیز تغییر می کند.

جهت مشاهده بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

جئوجبرا
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 20 دی 1392 11:01 ب.ظ

بررسی محل برخورد عمودمنصف مثلث

پنجشنبه 19 دی 1392 05:24 ب.ظ

نویسنده : علیرضا سلمانی انباردان
ارسال شده در: جئوجبرا ،

در این فایل محل برخورد سه عمود منصف مثلث بررسی می شود. با کلیک نمودن بر روی رأس های مثلث و تغییر مکان آن ها محل برخورد عمودمنصف ها نیز تغییر می کند.

جهت مشاهده بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

جئوجبرا
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 19 دی 1392 05:30 ب.ظ

بررسی محل برخورد ارتفاع های مثلث

پنجشنبه 19 دی 1392 05:19 ب.ظ

نویسنده : علیرضا سلمانی انباردان
ارسال شده در: جئوجبرا ،

در این فایل محل برخورد سه ارتفاع مثلث بررسی می شود. با کلیک نمودن بر روی رأس های مثلث و تغییر مکان آن ها محل برخورد ارتفاع ها نیز تغییر می کند.

جهت مشاهده بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

جئوجبرا
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 19 دی 1392 05:24 ب.ظ

رسم مثلث در حالت دو زاویه و ضلع بین

پنجشنبه 19 دی 1392 03:21 ب.ظ

نویسنده : علیرضا سلمانی انباردان
ارسال شده در: جئوجبرا ،

این هم فایل سوم، بررسی رسم مثلث در حالت دو زاویه و ضلع بین. جهت مشاهده بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

جئو جبرا
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 19 دی 1392 03:24 ب.ظتعداد کل صفحات : 10 1 2 3 4 5 6 7 ...