تبلیغات
ریاضی یعنی ...

محل برخورد نیمساز ها در مثلث

شنبه 21 دی 1392 12:06 ق.ظ

نویسنده : علیرضا سلمانی انباردان
ارسال شده در: جئوجبرا ،

در این فایل محل برخورد سه نیمساز مثلث بررسی می شود. با کلیک نمودن بر روی رأس های مثلث و تغییر مکان آن ها محل برخورد نیمساز ها نیز تغییر می کند.

جهت مشاهده بر روی تصویر زیر کلیک کنید.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 21 دی 1392 12:12 ق.ظ

محل برخور میانه ها در مثلث

جمعه 20 دی 1392 11:35 ب.ظ

نویسنده : علیرضا سلمانی انباردان
ارسال شده در: جئوجبرا ،

در این فایل محل برخورد سه میانه مثلث بررسی می شود. با کلیک نمودن بر روی رأس های مثلث و تغییر مکان آن ها محل برخورد میانه ها نیز تغییر می کند.

جهت مشاهده بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

جئوجبرا
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 21 دی 1392 12:01 ق.ظ

بررسی محل برخورد عمودمنصف مثلث

پنجشنبه 19 دی 1392 06:24 ب.ظ

نویسنده : علیرضا سلمانی انباردان
ارسال شده در: جئوجبرا ،

در این فایل محل برخورد سه عمود منصف مثلث بررسی می شود. با کلیک نمودن بر روی رأس های مثلث و تغییر مکان آن ها محل برخورد عمودمنصف ها نیز تغییر می کند.

جهت مشاهده بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

جئوجبرا
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 19 دی 1392 06:30 ب.ظ

بررسی محل برخورد ارتفاع های مثلث

پنجشنبه 19 دی 1392 06:19 ب.ظ

نویسنده : علیرضا سلمانی انباردان
ارسال شده در: جئوجبرا ،

در این فایل محل برخورد سه ارتفاع مثلث بررسی می شود. با کلیک نمودن بر روی رأس های مثلث و تغییر مکان آن ها محل برخورد ارتفاع ها نیز تغییر می کند.

جهت مشاهده بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

جئوجبرا
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 19 دی 1392 06:24 ب.ظ

رسم مثلث در حالت دو زاویه و ضلع بین

پنجشنبه 19 دی 1392 04:21 ب.ظ

نویسنده : علیرضا سلمانی انباردان
ارسال شده در: جئوجبرا ،

این هم فایل سوم، بررسی رسم مثلث در حالت دو زاویه و ضلع بین. جهت مشاهده بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

جئو جبرا
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 19 دی 1392 04:24 ب.ظتعداد کل صفحات : 10 1 2 3 4 5 6 7 ...