تبلیغات
ریاضی یعنی ... - جواب سئوال پشت جلد کتاب ریاضی هفتم

جواب سئوال پشت جلد کتاب ریاضی هفتم

سه شنبه 9 مهر 1392 10:44 ب.ظ

نویسنده : علیرضا سلمانی انباردان
ارسال شده در: حل مسئله ،

جهت جواب دادن به سئوال پشت جلد از راهبردهای رسم شکل و الگوسازی می‌توان استفاده نمود.

ما در اینجا از راهبرد الگوسازی برای پاسخ دادن استفاده می کنیم.

ابتدا جدولی مانند جدول زیر رسم می‌کنیم.

 جمع هزینه

 هزینه حمل توسط باربر

 هزینه خرید خربزه

 تعداد خربزه

 

 

 

 

چون تعداد خربزه‌هایی که باربر به اضای یک درهم بیشتر است بهتر لست شروع تعداد با عدد 60 باشد پس داریم

جمع هزینه

هزینه حمل توسط باربر

هزینه خرید خربزه

تعداد خربزه

4 درهم

1 درهم

3 درهم

60

با توجه به جدول می‌بینیم که برای 60 خربزه کلا باید 4 درهم بپردازیم و چون فرد یک درهم داریم می توانیم نتیجه بگیریم که باید تعداد خربزه ها یعنی 60 را بر 4 تقسیم کنیم که  حاصل 15 است

 جمع هزینه

 هزینه حمل توسط باربر

 هزینه خرید خربزه

 تعداد خربزه

 4 درهم

1 درهم 

3 درهم 

 60

1 درهم 

25/0 درهم 

75/0 درهم 

15 خربزه 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 10 مهر 1392 06:57 ب.ظ