تبلیغات
ریاضی یعنی ... - پاسخ سئوال سن معلم

پاسخ سئوال سن معلم

پنجشنبه 18 مهر 1392 11:09 ق.ظ

نویسنده : علیرضا سلمانی انباردان
ارسال شده در: حل مسئله ، آموزشی ،

کسی به این سئوال جوتب نداد پس حودم جوابش رو می‌نویسیم

ابتدا سن معلم را به صورت □◊ در نظر می‌گیریم و چون گفته شده بود که با تکرار سه بار سن معلم یک عدد شش رقمی داریم پس سن معلم دو رقمی است حال سن معلم را سه بار تکرار می‌کنیم پس داریم □◊□◊□◊ که با گسترده نویسی و ساده کردن عدد 6 رقمی به صورت □◊* (10101) می‌شود اما می دانی حاصلضری سن تمام اعضای خانواده با سه بار تکرار سن معلم برابر است پس با توجه به گسترده شده می توان نتیجه گرفت حاصل ضرب سن اعضای خانواده به غیر از معلم برابر 10101 است که آگر آن را تجزیه کنیم خواهیم داشت سن مادر برابر 37 و سن فرزندان به ترتیب 13 و 7 و 3 و 1 سال است اگر این اعداد را با هم جمع نموده و از 100 کم کنیم سن معلم ریاضی بدست می‌آید که برابر 39 سال است.

xyxyxy=10101*xy

10101=37*13*7*3*1

37+13+3+1=61

100-61=39
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 18 مهر 1392 11:23 ق.ظ