تبلیغات
ریاضی یعنی ... - هوش های چند گانه MI

هوش های چند گانه MI

سه شنبه 21 آبان 1392 05:35 ب.ظ

نویسنده : علیرضا سلمانی انباردان
ارسال شده در: هوش‌های چندگانه ،
هوش های چند گانه شامل :
1) هوش زبانی            2) هوش منطقی – ریاضی     3) هوش مکانی              4) هوش حرکتی – جسمانی
5)‌هوش موسیقیایی     6) هوش میان فردی            7) هوش درون فردی         8) هوش طبیعت گرا
می باشد.
نکات اصلی تئوری هوش‌های چند گانه MI
1- تمام افراد از هر هشت مقوله هوشی بهرمندند
2- همه افراد می توانند هر یک از هوش های خود را به سطح مناسبی از توانش برسانند.(آموزشٰ تشویق و استغنای کافی)
3- مقوله‌های هوشی معمولاً به شکل پیچیده‌ای با یکدیگر همکاری دارند.
4- برای  هوشمندی در هر مقوله چندین راه وجود دارد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 22 آبان 1392 10:32 ب.ظ