تبلیغات
ریاضی یعنی ... - هوش زبانی

هوش زبانی

سه شنبه 21 آبان 1392 05:36 ب.ظ

نویسنده : علیرضا سلمانی انباردان
ارسال شده در: هوش‌های چندگانه ،
یعنی توانایی بکارگیری درست لغات به صورت شفاهی یا به صورت نوشتاری. این هوش توانایی بکارگیری ماهرانه نحوه آواشناسیٰ معنا شناختی و جنبه های عملی را شامل می شود. برخی از این کاربردها عبارتند از معانی و بیان
فن یاد یاری : استفاده از زبان برای به خاطر آوردن اطلاعات
توضیحات: به کار گیری زبان برای آگاهی بخشیدن
فرا زبان: به کار گیری زبان برای صحبت کردن از خود زبان
وضعیت نهایی: نویسنده و خطیب
فعالیت های آموزشی:
سخنرانیٰ مباحثه - بازی با کلمات - داستان سرایی - خواندن همراه با نوشتن خاطرات
منابع آموزشی :
کتاب - ضبط صوت - ماشین تحریر - مجموعه تمبرها - کتابهای همراه با نوار
شیوه های آموزشی :
خواندن - نوشتن - صحبت کردن و گوش دادن به آن ها
فعالیت های ذیربط:
کنفرانس ها - کتاب - یادداشت - کاتالوگ - بازی با کلمات - خواندن فردی - مذاکرات - خواندن در کلاس و ...
شیوه دعوت بچه ها به سکوت :
روی تخته بنویسید : لطفاً ساکت
انتقال قوانین کلاس :
قوانین را روی برگه ای نوشته و به دیوار کلاس نصب کنید.
کنترل رفتار دانش آموزان :
1- با دانش آموزان صحبت کنید
2- کتاب هایی را در اختیار آنها قرار دهید که به این مشکل و راه خل های آن می پردازد و به دانش آموزان روش ((‌سخن گفتن با خود)) را آموزش دهید تا برای کنترل خود از آن استفاده کنند.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 22 آبان 1392 10:31 ب.ظ