تبلیغات
ریاضی یعنی ... - هوش منطقی - ریاضی

هوش منطقی - ریاضی

سه شنبه 21 آبان 1392 05:58 ب.ظ

نویسنده : علیرضا سلمانی انباردان
ارسال شده در: هوش‌های چندگانه ،
یعنی توانایی استفاده درست از اعداد و ارقام . بیان استدلالات منطقی و درست. این هوش مستلزم شناسایی الگوها و روابط منطقی گزاره‌ها و قضایا و دیگر امور انتزاعی است. روش های مختلف در این مقوله هوش : طبقه بندی - رده بندی - استنباط - تعمیم - محاسبه آزمون و فرضیه.
وضعیت نهایی :‌دانشمندان و ریاضی دان
فعالیت های آموزشی:
معما - حل مسائل - تجربیات علمی - محاسبات ذهنی - بازی با اعداد و تفکرات موشکافانه
منابع آموزشی :
ماشین خساب - تجهیزات علمی - بازی های ریاضی و ریاضی های خود کنترلی
شیوه های آموزشی :
کمیت گذاری - تفکر دقیق - قرار دادن در یک چهار چوب منطقی و تجربه کرن آن
فعالیت های ذیربط:
نوشتن مسائل ریاضی روی تخته - دلایل علمی - پرسشهای سقراط گونه - بازی ها و معماها
شیوه دعوت بچه ها به سکوت :
با استفاده از یک ساعت وقت نگهدار، مقدار زمان تلف شده را محاسبه کنید و آن را روی تخته بنویسید. دانش آموزان را مطلع سازید که عدد نوشته شده روی تخته مقدار زمانی را نشان می دهد که از ساعت آموزش کم شده است و جلسه بعد باید جبران شود.
انتقال قوانین کلاس :
قوانین را شماره گذاری نموده و بعد با ذکر شماره از آن ها نام برده شود
کنترل رفتار دانش آموزان :
از دانش آموز بخواهید تا روش کمیت گذاری و ترسیم نمودار برای رفتار های مثبت و منفی خود استفاده کند.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 22 آبان 1392 10:31 ب.ظ